skip to Main Content

Slide

Proč studovat korejštinu?

V Česku i celé Evropě je čím dál více lidí, kteří se učí korejsky. A z nich ti, již umí plynule komunikovat v korejštině, jsou velmi žádaní a čekají na ně mnohé příležitosti.

V rámci bakalářského programu je možné dosáhnout dobré úrovně korejštiny a také znalostí o korejské kultuře, historii, ekonomii, společnosti, politice, či přehledu o historii a kultuře východní a jihovýchodní Asie.

Co u nás můžete studovat?

Budete studovat moderní korejštinu formou intenzivních jazykových kurzů nebo povinných kurzů korejské gramatiky a lingvistiky. Dále nabízíme specializované kurzy korejštiny pro cestovní ruch a obchod, překladatelské a tlumočnické kurzy, přípravné kurzy na zkoušku TOPIK, kurzy zaměřující se na četbu či poslech a další. V nabídce samozřejmě máme i koreanistické kurzy, díky kterým získáte základní znalosti o současných korejských studií. Můžete studovat například korejskou kulturu, historii, společnost, ekonomickou geografii a další.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Protože vás budou učit odborníci z České republiky i zahraničí.

• Protože máme moderní univerzitní kampus a Olomouc je krásné město s neuvěřitelnou studentskou atmosférou.

• Protože se nacházíme přímo v centru, pouhých pět minut od radnice! Naše budova pochází z konce 19. století, je však krásně zrekonstruovaná a vybavena nejmodernějšími pomůckami pro potřeby kvalitní výuky.

• Protože vám nabídneme bohatou škálu volitelných předmětů, které vás zaujmou, osloví a přitom připraví na budoucí praxi.

• Protože na Univerzitě Palackého najdete Korejský koutek (Korea Corner), který skrývá knihy i kulturní předměty a kde se konají různé akce související s Koreou.

Co pro to musíte udělat?

• Do poloviny března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

Jižní Korea je ekonomicky silná země, což se projevuje i ve vysoké míře investic v České republice. V ČR jsou nyní desítky korejských firem, kterým chybí zaměstnanci se znalostí korejštiny. Lidé vládnoucí jazykem a navíc přehledem v ekonomice zde jsou velmi žádáni.

Našim absolventům se ale otevírají dveře i jinam než jen do korejských podniků v ČR. Se znalostí korejštiny se můžete uplatnit i v zahraničních firmách, dále např. jako překladatelé a tlumočníci, pracovat v turistickém ruchu, v oblasti kultury, vzdělávání či publicistiky atd.

Zahrnuje náš program povinný studijní pobyt v Koreji?

Ne. Studijní pobyt samozřejmě nabízíme, ale není povinný. Našim studentům nabízíme finanční podporu a u výjezdů na partnerské univerzity je školné vždy odpuštěno. Každý semestr vysíláme na naše partnerské univerzity přibližně dvacet studentů, kteří si mohou svůj pobyt prodloužit až na dva semestry. Seznam partnerských univerzit najdete na našich hlavních webových stránkách. Podporujeme také studijní výjezdy na koreanistická pracoviště po celé Evropě.

Kdo vás bude učit?

Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.

Je odborným asistentem na Katedře asijských studií. Vystudovala obor koreanistika na FF UK a získala Ph.D. v oboru Jazyky zemí Asie a Afriky – specializace korejština. Zabývá se výukou praktického korejského jazyka a gramatiky, překlady odbornými i literárními, vede překladatelské semináře.

Petra Sváková, M.A.

Je asistentkou a koordinátorkou výjezdů do Koreje na Katedře asijských studií. V Korejské republice získala bakalářský titul z oborů Korejský jazyk a literatura a Vyučování korejštiny jako cizího jazyka, magisterský titul pak z Východoasijských studií. Momentálně studuje na FF UK v doktorandském programu Dějiny a kultury Asie. Vyučuje zejména korejštinu a ve svém výzkumu se zabývá starší korejskou literaturou a historií.

Dr. Gyu-Ho Shin, Ph.D.

is an assistant professor in the Department of Asian Studies. His research interests include usage-based constructionist approach, psychology of language, corpus linguistics, and Natural Language Processing. He offers courses on Korean linguistics, language acquisition/development, and quantitative research methods.

Mgr. Youngran Baštanová Kwak, Ph.D.

is an assistant professor in the Department of Asian Studies. Her research interests focus on Korean linguistics, sociolinguistics and pragmatics. She is teaching Korean language courses.

Mag. Andreas Schirmer, Dr.

is head of section. His courses mostly gravitate around current issues of debate in Korea, at an intersection between cultural anthropology and literature. He has edited a three volumes series on historical “informal contacts” between Koreans and Central Europeans, while his current research mostly relates to translation studies or the literary representation of contested issues. Since a decade, he coordinates a Korean studies CEEPUS network, overseeing exchanges between sixteen institutions in ten countries.

Martin Šturdík, M.A.

Je asistentem na Katedře asijských studií. Získal M.A. v oboru International Economics na Yokohama University a v současnosti je studentem doktorandského studia Katedry asijských studii na University of Zurich. Předmětem výzkumu je menšina burakumin v Japonsku. Další oblastí zájmu jsou korejská menšina v Japonsku a korejsko-japonské vztahy. Na UP vyučuje předměty Korejská ekonomika a Hospodářský zeměpis Koreje.

doc. David Uher, Ph.D.

Absolvoval sinologii na ff UK a postgraduální studium na Nankingské univerzitě v ČLR, obor čínská filologie. Od roku 1994 pracuje na ff UP. V roce 2002 se stal prvním vedoucím nově vzniklé katedry asijských studií ff UP. Habilitoval se v oboru lingvistika konkrétního jazyka Asie na ff UK v Praze v roce 2016. Ve své odborné práci se zaměřuje na čínskou grammatologii a fonologii moderní čínštiny. Je mj. autorem celé řady učebnic čínštiny.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top